A1 Machines

Nederlands
Engels
Duits
Winkelwagen

Producten


Producten zoeken

SKH Keuren & certificering

A1 Machines B.V. ( Voorheen onder de naam Bramer Houtbewerkingsmachines B.V.) is een SKH gecertificeerd bedrijf erkend sinds 1998. Veiligheid van werken staat bij ons hoog in het vaandel. Zo zijn de procedures en werkmethodes door ons vastgelegd in een IKB PROCEDURE.

Wij zijn bevoegd om al uw houtbewerkingsmachines te keuren, aan te passen en wanneer alles in orde is SKH certificeren. Het SKH keurmerk laat zien dat uw machine voldoet aan de Europese wetgeving en de wet arbeidsmiddelen. Wanneer uit de keuring blijkt dat alles voldoet aan de eisen ontvangt u een verklaring van overeenstemming.

Atex:

Per 1 juli 2006 zijn de Europese Atex-richtlijnen ook in Nederland van kracht geworden.
Deze richtlijnen behandelen – onder andere – de risico's van stofexplosies. Er is sprake van 2 verschillende Atex-richtlijnen, kortweg Atex 137 en Atex 95. Atex is een samentrekking van het Franse "Atmosphères Explosibles", oftewel explosieve atmosferen.

Atex 137
Is een werkplek-richtlijn. Hierin wordt beschreven hoe men dient om te gaan met de gevaren van stofexplosies op de werkplek. Atex 137 is opgenomen in de Arbowet en heeft daardoor gevolgen voor houtverwerkende bedrijven.

Atex 95
Is een product-richtlijn. Hierin worden eisen gesteld aan apparatuur die bedoeld is om in explosieve atmosferen (voor zover vallend onder Atex 137) te worden gebruikt. Apparatuur die niet in een stoffige omgeving staat – voorbeelden zijn een buiten opgestelde afzuiginstallatie, of een binnen opgestelde onderdrukafzuiging – valt niet onder de werking van Atex 95.
Stofexplosies kunnen ontstaan als een ontstekingsbron werkzaam is in een explosieve atmosfeer. De eerste vraag die beantwoordt moet worden is dan ook: wat is een explosieve atmosfeer? Welnu, van een explosieve atmosfeer is sprake als per kubieke meter lucht tenminste 30 gram fijn houtstof (deeltjesgrootte kleiner dan 0,5 mm), gelijkmatig verdeeld, aanwezig is.
In verreweg de meeste houtverwerkende bedrijven zullen er onder normale omstandigheden geen werkplekken zijn met machines waar dit soort stofwolken uit komen, zelfs niet bij een slecht werkende afzuiging. Met name het aspect van de gelijkmatige verdeling in de lucht is daarbij een belangrijke factor. Dan hebben wij dus niets met Atex te maken, zult u denken
Dat is helaas niet het geval, want Atex 137 behandelt naast primaire stofbronnen (machines die stof uitstoten) ook secundaire stofbronnen. Hieronder worden stoflagen verstaan die overal in het bedrijf kunnen voorkomen (op de vloer, in en rond machines, op richels, boven op afzuigbuizen etc.) De redenatie is dat deze stoflagen door opwerveling een explosieve atmosfeer kunnen creëren; hoe dat zou kunnen, is niet relevant.

BELANGRIJK: een laagdikte van enkele tienden van een millimeter is al voldoende!

Zo gauw een stoflaag langer dan 10 uren per jaar aanwezig is, gelden de bepalingen van Atex 137.

Bel of mail ons voor een vrijblijvende afspraak zodat wij bij u ter plaatse de situatie kunnen beoordelen en u van gedegen advies kunnen voorzien.
- Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend -

A1 Machines